Toekomst

Word donateur van Spoonk Loves Namibia

Become a Bestie voor een Drukkie

(= een knuffel in het Afrikaans)

Voor €100 per jaar (maar zeker ook voor minder, zie hieronder) kun jij donateur worden. Je zit nergens aan vast. Je drukt op de groene knop en stuurt ons zo automatisch een mail met het bedrag dat je wilt doneren. Wij sturen jou dan een bevestiging en informatie retour.
Hierdoor kunnen wij dit prachtige project voortzetten en investeren in lesmaterialen voor de kunst- en theaterklassen, laptops voor de animatieklas en muziekinstrumenten voor de muzieklessen. Maar zeker ook voor eten en drinken voor de kinderen omdat er veel ondervoeding is. En op een lege maag…

De eerste 10 BESTIES ontvangen een handgemaakt ‘Spoonk Loves Namibia’ kussen.
Iedereen wordt elk kwartaal op de hoogte gehouden via onze nieuwsbrief.
Ook wordt je naam vermeld op onze site met uiteraard eeuwige dankbaarheid. Dus wordt een: 

 • Vage Kennis 

een donatie voor €1- tot €15,-

 • Verre Vriend

een donatie van €15 tot €30,-

 • Goede Buur

een donatie van €30 tot €50

 • Graag Geziene Gast

een donatie van €50 tot €100

 • Bestie

een donatie van  €100

Offfff

wordt een

 • SuperBestie een BFF

een donatie van €100 en meer

Onze Besties zijn:

 • Mr. J.Rypma, Bears 
 • Mvr. A.Visch & Mr.de Jong, Leeuwarden
 • Mr. J. Zweers, Leeuwarden
 • Mvr. A. van der Mark, Leeuwarden
 • Mr H. Bakker, Drachten
 • Mr. H. Kroese, Berltsum
 • Flow Mazur Management, Rotterdam
 • Sarah van der Meere, Groningen
 • Karin van de Ridder, Ter Apel
 • Mvr. J.Y Brinksma, Friesland
 • Mvr. A.P. Kroon-Kruithof, Rotterdam
 • Mvr. R. Heuthorst, Rotterdam
 • Mvr. Coby, Rotterdam
 • Fam. Kroese, Deinum
 • Vera Mulder, Joure

Plannen voor de Nabije Toekomst

De laatste jaren  hebben we  met het hoofd van de plaatselijke bibliotheek, Olivia Ebas, enorme stappen kunnen doen. Zo is het idee ontstaan om in samenwerking met de bibliotheek de jeugdtheater-kunst school op te zetten. Een plek waar kinderen uit Epako hun talenten kunnen ontwikkelen en een plek waar ze niet alleen met andere activiteiten in aanraking komen, maar waar ook veel aandacht wordt besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. De lessen worden gratis aangeboden. Er worden wel audities gehouden. Per klas kunnen er 20 kinderen deelnemen. Omdat het aantal zwerfkinderen in Epako heel hoog is, is er in iedere klas in elk geval ruimte voor 5 zwerfkinderen.

Ook de lessen aan de docenten blijven een belangrijk onderdeel. Docenten willen de lessen heel graag opnemen in hun curriculum. De problemen in Epako zijn echter dusdanig, dat daar meer tijd voor nodig is. Tot dat moment zullen de lessen dus buitenschools worden aangeboden.

De afgelopen twee jaar heeft het project stilgelegen door de Coronapandemie. In juni 2020 is Olivia Ebas, het hoofd van de bibliotheek,  door een auto ongeluk overleden. Een groot gemis.

(foto: Theatre workbook; geschreven & ontwikkeld door Caro Kroon tijdens Master Arts & Education 2018-2020)

Stichting Spoonk loves Namibia

(foto: 2016 workshops met de kinderen uit Epako)

Het project is te waardevol om te laten verlopen. Er zijn inmiddels 9 nieuwe mensen, die hebben aangegeven het project in Gobabis op te willen pakken. Caro Kroon is samen met muzikant Reinout Weima (Weima & van der Werf )in februari j.l. 10 dagen in Gobabis geweest voor een herstart van het project dat wegens COVID-19 drie jaar heeft stilgelegen. Half oktober werken we een maand met een kleine groep van vier docenten en stagiaires in Gobabis gaan om het project vlot te trekken en een eerste pilotversie te draaien op weg naar een theater -en kunstschool in samenwerking met de bibliotheek. We willen de school  graag vernoemen naar Olivia Ebas, zij was tenslotte een belangrijke pilaar in de samenleving van Gobabis.

De groep van vier bestaat uit Caro Kroon en Gooitsen Eenling voor de inhoudelijke component, het verzorgen van de lessen (en didactische bijscholing aan de docenten), en Albert Scheffer en Osman Zafar. Albert Scheffer is vanaf het begin af aan betrokken geweest bij het project en bij de bouw van het amfitheater. Osman is ingenieur en denkt mee met een mogelijke herbouw van het amfitheater.

In februari zijn we een aantal keer met de werkgroep om tafel gegaan,we hebben een sponsorconcert georganisereerd met de locale muzikanten tijdens een belangrijke voetbalwedstrijd bij de sportvelden van Legare.

En er is een grote muurschildering gemaakt bij #Khuodawes Primary School  die iedereen kan zien vanaf de weg om aandacht voor het project te genereren. Caro en Reinout hebben ook op verschillende scholen een performance voor en met de kinderen gegeven, ook om het project onder de aandacht te brengen.

In oktober geven we de eerste week masterclasses aan docenten en worden er audities voor de kinderen gehouden. En we gaan verder met PR genereren voor het project. We werken in oktober/november 2023 een maand in Gobabis. Vijf dagen lessen voor kinderen en continu ondersteuning voor de locale leerkrachten. Het ontwikkelen van vaardigheden staat centraal. Er wordt  toegewerkt naar een kleine voorstelling waarbij alle disciplines samenwerken en samenkomen. Er zijn presentaties aan het einde van de periode. Tevens wordt er een uitwisseling in gang gezet tussen studenten van Gobabis en Drachten. Daarnaast worden de contacten hernieuwd en worden de plannen voor herbouw van het amfitheater , op een betere plek, verder uitgewerkt in overleg met de ministeries en als samenwerkingsproject met de bibliotheek

Doelstelling stichting Spoonk Loves Namibia

Het realiseren en ondersteunen van een Arts & Drama School in Gobabis (Namibia) die ten doel heeft:

 

 • Het ontwikkelen en stimuleren van talenten van (met name jonge) inwoners en bijdragen aan een betekenisvol leven.
 • Het ondersteunen en ontwikkelen van vaardigheden en talenten van pedagogische werkers op scholen en peuteropvang om adequater onderwijs te kunnen geven.
 • Het bieden van naschoolse opvang met aandacht voor talentontwikkeling.
 • Het realiseren van culturele uitingen in de regio met kunst, dans, muziek, film en theater.
 • Het versterken en binden van de culturele identiteit van diverse groeperingen in de regio.
 • In aanraking laten komen (inspireren) met andere ‘Arts & Theatre’ uit de rest van het land/de wereld (fotografie exposities, kunst exposities, dans en theatervoorstellingen, concerten, film e.d.)
 • Het creëren van een ‘creatieve hub’ in Gobabis en dit als zodanig op de (inter)nationale kaart zetten
 • Het realiseren van een fysiek centrum ( Amfitheater) in Gobabis
 • De Arts & Drama School kan dienen als een ‘springplank’ voor (lokaal) talent om door te kunnen groeien naar andere kunstvakopleidingen elders of in het (buiten)land.
 • Toekomstperspectief op meerdere niveau’s: van persoonlijke ontwikkeling tot het bieden van beurzen aan een x aantal getalenteerde studenten.

Middelen:

 • Overdracht van kennis en vaardigheden door de Stichting SPOONK loves Namibia aangewezen docenten en studenten van NHL-Stenden, Friese Poort, Friesland College (D’Drive) en andere deskundigen die een bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen.
 • Waar mogelijk en nodig fondswerving voor het realiseren van de doelen.

Resultaat en Effecten

 • Jongeren in staat stellen zich te ontwikkelen op diverse vlakken en daarmee een beter beeld te krijgen van de eigen kwaliteiten en mogelijkheden.
 • Het versterken en verbinden van de culturele identiteit van diverse groeperingen in de regio.
 • Jongeren in aanraking brengen met verschillende kunstvormen
 • Jongeren inspireren en kennis laten maken met andere ‘Arts & Theatre’ uit de rest van het land/de wereld (fotografie exposities, kunst exposities, dans en theatervoorstellingen, concerten, film e.d.)
 • Het zorgen voor inspiratie voor docenten om hun lessen met kunst en theater aan te vullen en zo andere vormen van creativiteit in te zetten ten behoeven van de ontwikkeling van kinderen.
 • Het creëren van een ‘creatieve hub’ in Gobabis en dit als zodanig op de (inter)nationale kaart zetten
 • Docenten bijscholen, inspireren en ondersteunen in het opzetten van lessen kunst en drama, en het gebruik van typerende werkvormen integreren als onderdeel van reguliere lessen
 • De samenwerking tussen Afrikaanse kunstenaars en onderwijs versterken en verdiepen.

De Arts & Drama School dient als een ‘springplank’ voor (lokaal) talent om door te kunnen groeien naar andere opleidingen elders in het (buiten)land.

 • Toekomstperspectief voor alle deelnemers op diverse niveaus verbeteren.

Planning van de activiteiten

Februari t/m juni        

 • werkbezoek van 10 dagen door Reinout Weima en Caro Kroon
 • subsidieaanvragen
 • projectontwikkeling
 • curriculum voorbereiden
 • bezoek Gobabis voorbereiden
 • werkgroep Namibia activeren
 • studenten mobiliseren

Augustus                    

 • werving/selectie studenten  docenten/
 • docenten /locatie  vastleggen
 • voorbereiden

Oktober t/m November      

 • 4 weken lessen en workshops

November t/m December

 • evaluaties 
 • voorbereiding (2de fase van het project)

Werkwijze

De promotie begint al in februari 2023 met de aankondigingen voor de audities van de deelnemende studenten (kinderen uit Epako en zwerfkinderen). We werken met kinderen/jongeren van 8 tot 19 jaar.

Daarnaast kunnen docenten zich vanaf februari 2023 aanmelden voor de didactische bijscholingen in oktober.

We maken publiciteit via social media, radio, flyers, posters en via de verschillende websites van onze partners. De Gemeente Gobabis en de verschillende ministeries worden goed geïnformeerd.

We gebruiken hierbij het netwerk van de gemeentes en ons eigen netwerk / ‘fan’ base en wat we verder nog vooraf kunnen mobiliseren.

De Gemeente Gobabis ondersteunt dit proces.

Caro Kroon ontwikkelt een script i.s.m. Moses Mberira en ontwerpt met behulp van haar SPOONK-stagiaires de posters/flyers , kostuums, decors.

 

Met een inzamelingsactie in 2020 hebben we een aantal muziekinstrumenten geregeld die al voor een deel in Gobabis zijn en die we voor een deel zelf meenemen. Er zijn nog steeds instrumenten nodig! Dus als je iets hebt liggen neem dan contact met ons op.

Na de eerste fase volgt een uitgebreide evaluatie. De evaluatie wordt ook teruggekoppeld naar de gemeente en ministeries.

Ook de bevindingen over een nieuw te bouwen amfitheater worden daarin meegenomen.

We hebben vanaf 2016 kennisgemaakt met de jongeren op scholen en de straatkinderen en geprobeerd hen met ARTS &DRAMA in aanraking te brengen via  korte dramalessen, kunstprojecten en muziek, verhalen vertalen in raps die worden gefilmd en geprojecteerd.

In Gobabis ging SPOONK ook op onderzoek naar de raakvlakken betreffende tolerantie en duurzaamheid in de samenleving door al (plastic) breiend in gesprek te gaan met de bevolking. In de toekomst willen we dit project ook uitwerken tot een voorstellingenreeks in heel Namibië.

Ook zijn er plannen om de Arts & Theatre scholen z.s.m uit te breiden in heel Omaheke, wellicht heel Nambia.