Welkom bij Stichting
Spoonk loves namibia

Aanleiding

25 jaar geleden nam Albert Scheffer werkzaam bij Gemeente Smallingerland het initiatief om Gobabis zusterstad van Drachten te maken. Ruim 12 jaar geleden startte ROC Friese Poort in Drachten met een theater uitwisselingsproject tussen de drama- theaterafdeling in Leeuwarden en Drachten en leerlingen van verschillende basisscholen en projecten in de sloppenwijk Epako in Gobabis. De uitwisseling heeft geresulteerd in vele goede contacten in Gobabis en het nabijgelegen Windhoek.  De jaarlijkse bezoeken waren zeer succesvol. De Gooitsen Eenling, dramadocent op de Friese Poort heeft dit theaterproject  al die jaren onder zijn hoede genomen en heeft tevens geld ingezameld voor het bouwen van een amfitheater, waar met grote regelmaat theater -en dansvoorstellingen door jongeren uit Epako konden plaatsvinden. Het amfitheater werd echter gebouwd direct naast een van de rijkste wijken van Gobabis. De bewoners hebben met allerhande overlastmeldingen gezorgd voor een vroegtijdig einde van het amfitheater.     
(foto: 2016 Eerste bezoek Caro Kroon Gobabis ; workshops met de kinderen uit Epako)

Inleiding

De grote trekker en initiator van het project , Gooitsen Eenling ging ondertussen met pensioen en heeft het stokje in 2016 overgedragen aan Caro Kroon. Caro heeft samen met Gooitsen de afgelopen jaren met nieuw elan gewerkt aan een doorstart. Er is een Stichting opgericht (SPOONK loves Namibia) en we hebben inmiddels een ANBI status. Ze hebben samen, naast vele lessen aan groepen kinderen, de afgelopen jaren een grote groep docenten bijgeschoold in kunst en theater. Er is  tevens een werkgroep in Namibia opgericht die i.s.m met Henk Olwage (initiator  Stichting‘ Light for the cildren’) een eigen stichting organiseren. Door de gouverneur van Gobabis is ons gevraagt een Arts & Theatre School te starten.         

Vanaf het begin af aan is het de bedoeling om het project structureel in te zetten om meer ontwikkelingsmogelijkheden te bieden aan de kinderen en jongeren van Epako. De verschillende ministeries gaan na 1 jaar draaien en evalueren het project uiteindelijk ook financieren. Stichting SPOONK loves Namibia werkt nu voornamelijk samen met ministeries. Die samenwerking verloopt uitstekend.